Over Shinz

Uitgeverij ShinZ is een podium voor schrijvers van fictie en non-fictie: gedichten, korte verhalen en romans, maar ook teksten van journalistieke of wetenschappelijke strekking, mits goed onderbouwd en goed geschreven. Daarnaast helpen wij u bij het uitgeven van uw boek of scriptie. U  levert de tekst en de foto’s aan en wij zorgen in overleg met u voor de redactie, tekst- en fotocorrectie, vormgeving en het aanvragen van een ISBN/NUR nummer.

ONLANGS VERSCHENEN: DE OPNAME 

   Het kan iedereen zomaar overkomen, ook politici. In zijn roman De opname beschrijft Willem Kurstjens hoe de ziekte van Alzheimer de leider van een rechtspopulistische partij in Nederland treft.
Max Spoor, zo heet de hoofdpersoon, kan het eerst niet geloven, maar de feiten liegen niet. Ook zijn aanhangers zijn ontzet en zien het als de tol die hij betaalt voor zijn jarenlange beveiliging: ze geven de regering de schuld. Tegenstanders van Spoor gaan, bezield door leedvermaak, feestvierend de straat op en raken slaags met aanhangers, met ernstige onlusten als gevolg. De regering roept de noodtoestand uit. In zijn partij neemt een driemanschap de macht over. Spoor zelf wil opgenomen worden in een verzorgingshuis in zijn geboorteplaats, want alleen daar denkt hij tot rust te kunnen komen. De regering steunt hem en neemt contact op met het bestuur van het verzorgingshuis, dat twee jonge verzorgsters bereid vindt zich over hem te ontfermen... 

DE OPNAME kost € 12,50 (excl. verzendkosten) en is te bestellen via willemkurstjens@gmail.com en niet via het bestelformulier, dat momenteel niet werkt.